Showing posts with label malayalam jokes. Show all posts
Showing posts with label malayalam jokes. Show all posts

A Malayalam Question

8:24:00 PM
ഒരു ചോദ്യം                               ജനസംഖ്യ  കൂട്ടാൻ ഏറ്റവും ശക്തമായി ജനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന രാജ്യമേത് പെറു 🙏🙏🙏🙏 Read More
Powered by Blogger.