Showing posts with label lulu mall. Show all posts
Showing posts with label lulu mall. Show all posts

lulu mall kochi joke

11:39:00 PM
പാലാരിവട്ടം സിഗ്നലിൽ നിന്ന് ഇടപ്പള്ളി സിഗ്നലിൽ എത്തുമ്പോൾ മനസ്സി വരുന്ന പാട്ട്‌: അവനവൻ കുരുക്കുന്ന കുരുക്കഴിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ലുലുമാൾ ലുലുമാൾ...Read More
Powered by Blogger.