Kandu Pidikku Keralathile Ee Sthalangal | with Answer

Find the places in Kerala - WhatsApp Smiley Puzzle

Find the places in Kerala - WhatsApp Smiley Puzzle

1.🌲🚐-d-🍻 2.👶-E 3.A-🚪 4.🍷🐐 5. 🐶-🌳🌳 6.Y-📌 7.👊🔑 8.🗻💐🍻 9.🐄✂ 10.💺👱 11.👖👏 12.👱✅ 13.👀-ur 14.🍼-a-🌳🌳 15.↪❌ 16.Y-🍂 17.🔷🐝 18.A-🌊⛪ 19.😤☕ 20.6⃣6⃣6⃣ 21.🀄-y-6⃣ 22.👉🏊 23-- 🌿aa(🍭👅)

ANSWERS

1. ട്à´°ിà´µാൻഡ്à´°ം
2. കൊച്ചി
3. അടൂർ
4. വയനാട്
5. പട്ടിക്കാട്
6. à´µൈà´ª്à´ªിൻ
7. ഇടുക്കി
8. മലപ്à´ªുà´±ം
9. കാà´²ികറ്à´±്
10. ചേർത്തല
11. കാലടി
12. തലശ്à´¶േà´°ി
13. കണ്à´£ൂർ
14. à´ªാà´²ാക്കാട്
15. à´¤ിà´°ുവല്à´²
16. à´µൈà´±്à´±ിà´²
17. പട്ടാà´®്à´ªി
18. ആതിà´°à´ª്പള്à´³ി
19. കൊരട്ടി
20. à´®ൂà´¨്à´¨ാർ
21. à´µാളയാർ
22. കൈà´ª്à´ªുà´´
23. Comment if you know the 23rd answer

15 comments:

 1. 1. Trivandrum
  2. Kochi
  3. Adoor
  4. Wayanad
  5. Pattikad
  6. Vypeen
  7. Idukki
  8. Malapuram
  9. Calicut
  10. Cherthala
  11. Kalady
  12. Thalassery
  13. Kannur
  14. Palakkad
  15. Thiruvalla
  16. Vytilla
  17. Pattambi
  18. Athirapally
  19. Koratty
  20. Munnar
  21. Vayalar
  22.Thodupuzha
  23. Ethe no idea

  ReplyDelete
 2. 1.🌲🚐-d-🍻 Trivandrum
  2.👶-E Kochi.
  3.A-🚪 Adoor.
  4.🍷🐐 Vayanad
  5. 🐶-🌳🌳 Pattikkad
  6.Y-📌Vipin
  7.👊🔑 IDUKKI
  8.🗻💐🍻Malappuram
  9.🐄✂ Calicut
  10.💺👱 Cherthala
  11.👖👏 KALADY
  12.👱✅ Thalasserry
  13.👀-ur Kannur
  14.🍼-a-🌳🌳 Palakkad
  15.↪❌ Thiruvalla
  16.Y-🍂 Vyttila
  17.🔷🐝. Pattambi.
  18.A-🌊⛪ Athirapally
  19.😤☕ Koratty
  20.6⃣6⃣6⃣. Munnar.
  21.🀄-y-6⃣. Vayalar
  22.👉🏊. Kaippuzha.
  23-- 🌿aa(🍭👅) Pachalam

  ReplyDelete

Powered by Blogger.