New Year Wishes in upside down

ɹɐəʎ ʍəu ʎddɐɥ ʎɹəʌ ɐ noʎ ɥsıʍ

ഇതെങ്ങനെ ഒപ്പിച്ചു എന്ന് ചോദിക്കരുത്, പ്ലീസ്.....

No comments

Powered by Blogger.